Water en land

 3,50

  • Auteur: Buddingh, J.Ph.
  • Uitgever: De Banier
  • Uitvoering: Gebonden
  • Jaar: 1993
  • Taal: Nederlands
  • Uitgeschreven bibliotheekboek. Bevat stempel.
Artikelnummer: 39481002148465 Categorie:

Beschrijving

In een fictief IJsselmeerdorp met zowel vissers als boeren (in de Tweede Wereldoorlog), die een fictief dialect spreken, worden de verhoudingen bepaald door saamhorigheid en Godsvertrouwen. Uiteraard zijn er ook tegenstellingen. Zo is het hoofdmotief, dat Alie, dochter van boer Jan Kors, niet mag trouwen met Gerrit van visser Cor van Willem van Berend: een visserszoon kan nooit een goeie boer worden. Toch wil Gerrit dit. Dat Berend de Kreeft tegen betaling poogt de ondergedoken Gerrit in handen van de Duitsers te spelen, geeft het verhaal een weinig spanning. Aan het slot bekeren Berend en Jan Kors zich gelukkig: de een van geldzucht en verraad, de ander van hoogmoed. Dat Berend een boerenbedrijf verpacht aan Gerrit, opent voor Gerrit en Alie toekomst. Kranten, politiek, gewapend verzet, radio of frontberichten spelen in het boek geen rol. Lezers die de beslotenheid van hun milieu in hun lectuur bevestigd willen zien en zich gaarne laten stichten, zullen de roman, al heeft hij overigens ook godsdienstig weinig diepgang, kunnen waarderen. Normale druk.
(Biblion recensie, J. Kleisen.)