Soorten van de habitatrichtlijn

 4,50

  • Auteur: Janssen, John A.M.
  • Uitgever: KNNV
  • Uitvoering: Gebonden
  • ISBN - EAN: 9789050112789
  • Jaar: 2008
  • Taal: Nederlands
Artikelnummer: 39422006285796 Categorie:

Beschrijving

De natuur in Europa staat onder grote druk en verdient zorg en aandacht.
De lidstaten van de Europese Unie werken aan de realisatie van een ambitieus
netwerk van beschermde natuurgebieden, Natura 2000. Het doel
van Natura 2000 is het behoud en herstel van de biodiversiteit in dit deel
van de wereld. Door middel van twee richtlijnen, te weten de Vogelrichtlijn
en de Habitatrichtlijn, wordt het voortbestaan van habitattypen
en soorten gegarandeerd. De Vogelrichtlijn beoogt de bescherming van
vogels en hun leefmilieu. De Habitatrichtlijn richt zich op habitattypen
en soorten voor zover het geen vogels betreft.
Dit boek geeft een overzicht van de soorten van de Habitatrichtlijn waarvoor
Nederland verantwoordelijkheid draagt. Het beschrijft van iedere
soort de kenmerken, de ecologie, de verspreiding in Nederland en Europa
en aspecten van beheer en bescherming. Deze uitgave is een sterk her –
ziene en uitgebreide versie van het in 2004 verschenen Soorten van de
Habitatrichtlijn .