In de ban van de tegenstander

 4,00

  • Auteur: Keilson, Hans
  • Uitgever: Van Gennep
  • Uitvoering: Gebonden
  • Jaar: 2009
  • Taal: Nederlands
  • Uitgeschreven bibliotheekboek. Bevat stempel.
Artikelnummer: 39428010184149 Categorie:

Beschrijving

‘Hij en ik waren in elkaars gezichtveld gekomen, wij hadden met elkaar te maken. … wij waren aan elkaar verbonden met de sterke banden van vijandschap op leven en dood.’ Het is net na de tweede wereldoorlog. Een advocaat vraagt een kennis om een hem tijdens de oorlog in bewaring gegeven manuscript te lezen. Het blijkt het verhaal van een naamloze jongeman in een niet nader genoemd land, behorend tot een gemeenschap die met vernietiging bedreigd wordt door een zekere B. De jongeman vertelt hoe hij van jongs af aan steeds meer in de ban raakt van B. Hij probeert te begrijpen waarom hijzelf en de mensen om hem heen zo veel haat oproepen in B. Hij ziet zich gedwongen zijn ware identiteit te verbergen, bijvoorbeeld voor zijn vriendin wanneer de vrienden van haar broer een begraafplaats van zijn gemeenschap blijken te hebben vernield. In zijn pogingen de gebeurtenissen van die tijd te doorgronden, verplaatst hij zich meer en meer in zijn tegenstander en ontwikkelt uiteindelijk een soort haat-liefdeverhouding tot hem. ‘In de ban van de tegenstander’ is een fascinerende analyse van de verhouding tussen slachtoffer en beul, liefde en haat. Het is het verhaal van een vijandschap die diep in de lezer doordringt en bevat unieke inzichten over de grootste tragedie van de twintigste eeuw.Recensie(s)NBD|Biblion recensieDeze verhuld autobiografische roman van een op tijd gevluchteDuits/joodse man beschrijft dubbelzinnige persoonlijke gevoelensjegens Hitler: aan ‘de vijand’ meent de ik zijn eigen identiteit teontlenen en daardoor komt hij te laat in verzet. Het enigeopvallende boek van Keilson (1909, zenuwarts te Bussum), dat tot deExilliteratur gerekend kan worden. Een eerdere druk (1959) was snelvergeten, later kwam het gelukkig weer bovendrijven op de golvenvan het succes van Etty Hillesum. Deze puur psychologische romanlijkt op grond van ervaringen van een persoon geen algemeneverklaring te bieden voor de passieve houding van vele jodentegenover het opkomend nationaal-socialisme, maar legt wel eenbeangstigend psychisch mechanisme bloot: de neiging om angst teverdringen via een objectiverende, ‘belangstellende’ beschouwingvan wat die angst veroorzaakt. Het boek geeft diep psychologischinzicht in de complexe verhouding beul-slachtoffer. Paperback;kleine druk.(NBD|Biblion recensie, Redactie)