90 jaar CNV

 6,80

  • Auteur: Bornebroek, A
  • Uitgever: Stichting Beheer
  • Uitvoering: Gebonden
  • ISBN - EAN: 9789068611854
  • Jaar: 2001
  • Taal: Nederlands
  • Uitgeschreven bibliotheekboek. Bevat stempel.
Artikelnummer: 39434010197073 Categorie:

Beschrijving

In 1999 bestond het CNV 90 jaar en was daarmee de oudste nog bestaande Nederlandse vakcentrale. In het derde ‘Cahier’ wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan de jarige organisatie. Daarbij staan de mensen in en de uitgangspunten van de christelijke vakbeweging centraal. Vakbondswerk is mensenwerk. Mensen bepalen het gezicht van de vakbeweging. De mensen bepalen het beleid. De leiding van de vakbeweging geeft in belangrijke mate een gezicht aan de beweging, maar zij kan slechts haar rol waarmaken zolang ze daartoe de ruimte krijgt van de leden. Als de opvattingen van de leden veranderen zal dat ook op een of andere manier zijn weerslag krijgen in de keuze van de ‘top’ van de vakbeweging. In dit ‘Cahier’ wordt enerzijds een beeld geschetst van het profiel van de leden sinds de jaren zestig, anderzijds wordt ingegaan op de achtergronden van de CNV-voorzitters door de jaren heen. Het CNV is de enige christelijk-sociale organisatie die zelfstandig is gebleven. Dat neemt niet weg dat er herhaaldelijk druk op het CNV is uitgeoefend om deze zelfstandige positie op te geven. Dit ‘Cahier’ gaat in op de keuze van het CNV om in 1974 zelfstandig te blijven en niet mee te doen met de FNV. Maar had het CNV dan nog wel voldoende invloed op het sociaal-economisch beleid van Nederland? En welke invloed hadden de grote christelijk sociale congressen en conferenties op de uitgangspunten van het CNV? Al deze vragen komen aan de orde in dit ‘Cahier’. Vandaar: 90 jaar CNV: mensen en uitgangspunten.